top of page

5 מגילות

"על מגילות בכתב יד של: רות, שיר השירים, קהלת, איכה ואסתר, יש לברך את הברכה, על אמירת המגילה". - משנת סופרים י"ד ג

megilla_jamie_shear_long.jpg

כאן באתר Ktavtam.com, אתה יכול לרכוש או להזמין לכתוב מגילה משלך.

אנו מציעים את כל חמש המגילות, בכתב יד על קלף וכן אפשרויות למגילת אסתר, כולל מגילות מוארות ומגילות מודפסות לעקוב אחר הקריאה או הלימוד. מגילות מהווה מתנות אידיאליות להנצחת מחזור החיים או אירועים חשובים.

bottom of page