top of page

זוהי מגילת אסתר יפהפייה, כתובה על קלף משובח. הכתב של מגילה זו הוא של האר"י, המיסטיקן מהמאה ה-16 מצפת. התסריט גדול ונועז, אך עם זאת ברור ומרווח. מגילה זו היא 14 שורות בעמודה.

מגילה זו נבדקה שלוש פעמים כולל אימות מחשב.

יש לך אפשרות לשלם ב-1 - 3 תשלומים. לחץ למטה כדי לבחור: 33%, 50% או 100% תשלום עכשיו כדי להזמין את מגילת אסתר החדשה שלך לפורים הבא.

מגילת אסתר: כתב ארי

2,200.00$מחיר
    bottom of page