top of page

30 ס"מ - 12 אינץ'

זוהי מגילת אסתר יפהפייה, כתובה על קלף משובח. הכתב של מגילה זו הוא של יוסף קארו, המכונה בית יוסף, התלמוד והמיסטיקן מהמאה ה-16. הכתיבה עדינה ובהירה עם צורה וצורה נחמדים. גודל הקלף הוא 30 ס"מ, - 12 אינץ' וכתוב על 28 שורות בעמודה.

מגילה זו נבדקה שלוש פעמים כולל אימות מחשב.

יש לך אפשרות לשלם בתשלומים 1 או 2. לחץ למטה כדי לבחור 50%, או 100% תשלום עכשיו כדי להזמין את מגילת אסתר החדשה שלך לפורים הבא.

מגילת אסתר: בית יוסף

1,850.00$מחיר
    bottom of page