top of page

מאת הרב חיים טבסקי!

22 במרץ 2009 • כ"ו באדר תשס"ט

לכל מאן דבעי,

אני מכיר את הסופר ג'יימי שיר, תחילה כסטודנט ואחר כך כקולגה וחבר קרוב לעשרים שנה. התבוננתי בהתקדמותו ובדקתי שתיים מספרי תורה שלו בשלמותן.

ג'יימי הוא סופר משובח, הכרתי אותו כמי שמתנהג תמיד בכנות ובסטנדרטים מקצועיים גבוהים. בעל ידע מעולה בהלכה, אמן וסופר מחונן.

אני בטוח שהוא ימלא כל משימה שייקח על עצמו ביושר ובמקצועיות.

ידידות, חיים טבסקי

מורה לתלמוד, מכון הגבעה לתורה, אוניברסיטת בר אילן
בוחן מורשה של STa"M

bottom of page