top of page

להעיר את השחר

16.5 אינץ' X 16.5 אינץ'

עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר

התעורר, כבודי; התעורר, עם הכינור והנבל ואני אעיר את השחר. תהילים ל"ז, פסוק ט

מסופר שדוד המלך היה קם בלילה בחילופי הרוח, מושיט יד לנבל שלו ושר לה' להלל. חז"ל מלמדים אותנו שצריך לשאוף להיות כמו דוד המלך במסירות נפשו לקב"ה. עלינו להתעורר לפני שהשמש זורחת כדי "להעיר את השחר", ולא שהשמש תעיר אותנו. המטרה של הקימה המוקדמת היא תרגול משמעותי לסמל שאנו משתלטים על הטבע ולא שהטבע שולט בנו. המיסטיקנים אומרים ש"תהילתי" שאליו מתייחס התהילים הוא האני העליון, הנשמה הטהורה והטהורה של הפרט.

מזמור זה, כאמנות יפה לתלייה על הקיר, נוצר כדי לעורר אותנו להגשים את הפוטנציאל שלנו ולנצל כל הזדמנות שיש לחיים להציע. יצירת אמנות מעוררת השראה זו היא הדפס אמנות Giclé במהדורה מוגבלת שנעשתה והודפסה בירושלים על ידי ג'יימי שיר.

להעיר את השחר

150.00$מחיר
    bottom of page