top of page

מזמור המנורה

16 אינץ' x 16 אינץ'

תהילים 67 ידוע בתור מזמור המנורה. אחרי הכותרת, הכוללת 4 מילים נרדפות עבריות יפות ל"שיר", יש 7 פסוקים ו-49 מילים. המיסטיקנים הבינו זאת כדומה למנורת המקדש שבעת הענפים שנועדה להאיר אור רוחני כלפי חוץ. התוכן של מזמור זה עוסק במידה רבה בהענקת ברכות אלוהיות לעולם בזמן שכל האנשים מכל העמים יהיו יראת שמים.

על גבול המנורה נמצא כל מזמור 122, המתאר את ירושלים כעיר מאוחדת ונאורה של שלום וצדק ונעימה לכל אומות העולם.

מעל המנורה נמצא הפסוק המפורסם "שביתי" מתהילים ט"ז, ח, "את שם ה' אעמיד לפני תמיד".

זוהי מהדורה מוגבלת, הדפס גיקל ממוספר וחתום.

מזמור המנורה

280.00$מחיר
    bottom of page