top of page

הדפס ג'יקלה

16 אינץ' x 20 אינץ'

שלום היא המילה העברית ל"שלום", בתמונה זו, שלום כתוב במגוון כתבים עבריים: עברית עתיקה, אשורית, אשורית עם עיטורים קבליים, ימי הביניים ומודרנה. מובא בתלמוד (ש"ב י"ב) ששלום הוא אחד משמות ה'. היכן שיש שלום, הנוכחות האלוהית שוכנת.

כתבים סיניים שונים ל"שלום" מורכבים בהתאם להיסטוריה של התפתחותו, כלומר תסריטים חותם, פקידות, סטנדרטיים ותסריטים רצים.

שלום: עברית / סינית

150.00$מחיר
    bottom of page