top of page

11.5 אינץ' x 15 אינץ'

הדפס אמנות ג'יקלי

זה ידוע בתור ברכת כהנים או ברכת כהנים, ברכת כהנים. את דברי הברכה שאהרון אחיו של משה כהן הגדול הראשון נצטווה לומר תוך כדי ברכת העם. המילים מתוך ספר במדבר ו' 24 - 26 כתובים בצורת היד שעושים הכהנים בזמן שהם מברכים את העדה. המילים הן: "יברך אותך ה' וישמרך. יאיר ה' פניו עליך ויתן לך חסד. ישא ה' פניו אליך ויביא לך שלום".

הברכה כולה כוללת 3 פסוקים, כאשר כל פסוק הוא ברכה נוספת. כאשר נאמרים בברכה החגיגית, הקהילה מגיבה "אמן" שלוש פעמים. כל הברכה, כולל שלוש הפסוקים, (שלוש ברכות) כתובות בכל יד שלוש פעמים. זה מביא בסך הכל שמונה עשרה ברכות לשתי הידיים. המספר שמונה עשרה הוא אותה מקבילה מספרית למילה העברית חי, חיים.

ברכת כהנים, (כהנים)

150.00$מחיר
    bottom of page