top of page

14 אינץ' x 14 אינץ'

Gclee Print

ביצירה זו נכתב במעגל האישור מתפילת שחרית עברית "בגדולתו הוא מחדש את מעשה הבריאה בכל יום, כל רגע, תמיד".

"ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"

במרכז מצוירת אות עברית גדולה "יוד". לפי הקבלה, האות יו"ד המייצגת את הרגע הראשוני של הבריאה. בתוך יו"ד זה, נמצאות שלוש האותיות הנותרות של השם האלוהי בן ארבע האותיות.

יצירה רגעית

180.00$מחיר
    bottom of page