top of page

"יהי רצון שהשמים ישמחו"

7 אינץ' x 16.25 אינץ'

הדפס ג'יקלי

השם האלוהי הקדוש בן 4 האותיות, המכונה טטרגרמטון, או בעברית שם הוויה, (שם ההוויה וההוויה האולטימטיבית), נוצר מראשי התיבות של הפסוק מתהילים טז, יא,

״ ישמחו השמים ותגל הארץ...״

"ישמחו השמים ותשמח הארץ..."

לשם האלוהי הזה יש 12 צירופי אותיות אפשריים. המיסטיקנים מלמדים שכל חודש בשנה זוכה להשפעה אלוהית של אופי וברכה באמצעות 12 הדרכים השונות ליצירת האותיות הקדושות הללו. בכל חודש, לפי הסדר הספציפי של האותיות הללו, משויך פסוק שבו האותיות מופיעות בהתאם. פסוקים אלו באים להדגיש את ההשפעה הרוחנית הייחודית ולשרת מטרות הרמנויטיות.

לפסוק זה מתהילים יש את ראשי התיבות של יו"ד, ה"ח, וב"ה ברצף המתאים לו המאיית את השם האלוהי כפי שנכתב. שם זה, יחד עם פסוק זה, קשור לחודש הראשון של השנה היהודית, ניסן.

יוצא אפוא שכמו החודש הראשון בשנה, שהוא על פי התורה חודש האביב היחיד, חודש החירות ולידת ישראל כעם, גם פסוק זה קשור לאותם מושגים של התחלות חדשות, לידה מחדש והתחדשות.

להסבר אמנותי וויזואלי של האמור לעיל, ראה "גלגל המזלות".

יהי רצון שהשמים ישמחו

150.00$מחיר
    bottom of page