top of page

אדנוט / חויה

7 אינץ' x 16.5 אינץ'

זהו שילוב של 2 שמות אלוהיים לפי המסורת העברית. המקובלים של צפת המאה ה-16 היו משתמשים בשמות אלוהיים במדיטציה המעשית שלהם. מטרותיהם היו להשפיע על "איחודים", או בעברית, "יהודים" על ידי כוונה שלווה לאחד את שורשי כל העניין לפני הגיוון שלהם ביחס לאירועים בעולם הפיזי.

השם האלוהי, Adnut, (ADNY), מתייחס לתקשור ולביטוי של היבטים הכל-כוחניים, הכל-ריבוניים של האלוהי. השם, Havaya, (YHVH), הוא הטטרגרמטון הבלתי ניתן לתיאור. השם הבלתי מבוטא הזה מתייחס לידע הכל ולנוכחות הכל של האלוהית. שם עצם זה מבוסס על האינפיניטיב העברי, l'hiot, "להיות". הטטרגרמטון, המכונה גם "השם", "השם או "הוויה", "חווית ההוויה" הוא מורכב מהצימודים העבריים : "חיה", "חוה" ו"יהיה", "היה", "היה" הוא: ו"יהיה".

השילוב של 2 השמות האלוהיים הללו אינו מהווה שם בפני עצמו. אין לו שום משמעות דקדוקית והוא חסר הגייה. זהו חזותי למדיטציה שנועד לעורר רגשות של ענווה ויראה יחד עם חוויה של בהירות וטהורה של הוויה.

זהו הדפס ג'יקלה ממוספר וחתום

אדנוט / חויה

150.00$מחיר
    bottom of page