top of page

70 שמות ירושלים

7 אינץ' x 23.5 אינץ'

מונח של חיבה הוא ביטוי של אהבה וחיבה. ככל שיותר מונחי חיבה אחד מתייחס לאחר, כך ביטוי גדול יותר של אותה אהבה וחיבה. לאורך התנ"ך, (תנ"ך), יש יותר מ-100 מונחי חיבה המתייחסים לעיר האהובה ירושלים. המספר 7 ידוע מהתלמוד וספר יצירה כמספר הרגשות האלוקי וככפלו ב-10 מצביע על קשר חזק יותר של קרבה.

המדרש במדבר רבה י"ד י"ב אומר שכשם שעם ישראל התחיל עם 70 נפשות, ויש 70 עמים, 70 שפות, 70 שמות אלוהיים, יש גם 70 שמות של חיבה המתייחסים לירושלים.

כל אחד מ-70 ההתייחסויות התנ"כיות הללו לירושלים כתוב במרכז יצירה זו בקו משלה עם ירושלים ככותרתה.

זהו הדפס ג'יקלה ממוספר וחתום.

70 שמות ירושלים

150.00$מחיר
    bottom of page