top of page

הדפס ג'יקלה

11.5 אינץ' x 11.5 אינץ'

"7 המידות" ידועות בתור 7 הספירות ה"תחתונות" של עץ החיים, הידועות גם בשם 10 הספירות. 10 הספירות מובנות כמערכת המטפיזית שדרכה אלוהים יוצר ומקיים את בריאתו. מובא במשנה הראשונה של ספר יצירה, ספר הקבלה הקדום, כי 10 הספירות, יחד עם 22 האותיות העבריות, יוצרות את 32 שבילי החכמה ואת הכלים שבעזרתם ה' בורא את העולם.

יצירה זו מכילה 7 עיגולים של טקסט, כל אחד מייצג את 7 הספירות התחתונות עם צבע והפניות תנ"כיות המזכירות את השמות של כל ספירה או מידה קשורה. מהמעגל החיצוני פנימה השמות הם: "חסד - חסד אוהב", "גבורה - כוח / איפוק", "תפארת - יופי הורמוני", "נצח - נצחון", "הוד - פאר / תהילה", "יסוד - קרן" ו"מלכות - מלכות"

The 7 Middot, (תכונות אלוהיות)

130.00$מחיר
    bottom of page