top of page

8 אינץ' x 35 אינץ' x 1.5 אינץ'

שמן על פשתן

תלמוד חגיגה יב ב ה'

אמר ריש לקיש: שבעה רקיעים, והם כדלקמן: וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מחון, וערבות. ממשיכה הגמרא להסביר את תפקידו של כל רקיע: וילון, וילון, הוא הרקיע שאינו מכיל דבר, אלא נכנס בבוקר ויוצא בערב, ומחדש את מעשה הבריאה מדי יום, כמו שנאמר: "המתוח מוציא את השמים כפרך [וילון] ופורש אותם כאהל לשבת בו" (ישעיהו ל"ב, כ"ב). רקיע, רקיע, הוא זה שבו קבועים השמש, הירח, הכוכבים והמזלות, כפי שנאמר: "וישם אותם אלהים ברקיע [רקיע] השמים" (בראשית א, יז). שחקים, גבהים, הוא זה שעומדות בו טחנות וטוחנות את המן לצדיקים, כפי שנאמר: "ויצוה את השחקים למעלה ויפתח את שמים; והמטיר עליהם את המן למאכל, ונתן להם מתבואת השמים" (תהלים ל"ח:23–24).

7 שמים

2,600.00$מחיר
    bottom of page