top of page

התורה של לאה

מאת ג'ואן רס ריבס

איזו חוויה הערב! התרגשתי מעבר למילים. זו הייתה זכות לראות את ג'יימי - אדם דתי להפליא ועדיין מהעולם הזה - מבצע מלאכה שהיא, באותו זמן, דבקות דתית - מסיים תורה, משהו שלא ציפיתי לראות. .

לאה הייתה כוח בחיי שלוש בנותיי - וגם בחיי. להיות חלק מהתורה שלה עוצר את נשימתי. כמה נחמד שכל אחד מאיתנו שם הערב התבקש לראות את ג'יימי כותב, כאילו אנחנו כותבים, מילה אחרונה בתורה של לאה. המילה שלי הייתה "אות", כמו ב"אותות ומופתים", שעשה משה - ואני אחשוב על זה, אני חושב, עד סוף חיי.

תודה לך, ותודה למארק, שכלל אותי בחוויה יוצאת הדופן הזו.

שנה טובה!

ג'ואן רס ריבס

bottom of page