top of page

כתבי קודש מותאם אישית

'וכתבו אסתר המלכה ומרדכי את כל המגילה...' - מגילת אסתר

Shir_A2.jpg

להלן טופס לעבודות מותאמות אישית. כל קלט ראשוני שיש לך מועיל כדי לפתוח את השיחה של עיצוב היצירה שלך. אנא הודע לנו אם יש לך רעיונות או אירועים נוספים ונשמח לחקור, להמשיג ולמלא את בקשתך. jshear@ktavtam.com

Create a Custom Scripture
Artwork:

כל אחת מהאפשרויות הללו נותרה פתוחה בכוונה כדי שנוכל לעבוד יחד כדי להביא את החזון שלך לחיים בצורה הכי משמעותית שאפשר. כל הצעה תתקבל בברכה ומעודדת.

Thank you! Your form has been submitted.

bottom of page