top of page

תפילין אלו זכו למעמד של "מהודר מוד", על ידי מכון תורה לתפילין ומזוזות (STaM) בירושלים. המשמעות היא שמבחינה אובייקטיבית הם נחשבים ליפים מבחינה הלכתית ואסתטית!.

כל מגילות התפילין נבדקות ע"י מכון צד שלישי זה ע"י מדריך, מאמת מגילה מקצועי והן באמצעות תוכנה דיגיטלית.

הבתים (שחור, בתי עור) הם "גזוט" כלומר הם חתיכה אחת של עור עבה שהם הכי עמידים ומחזיקים מעמד לכל החיים.

תפילין מגיעים עם שקית.

סופר: ג'יימי שיר מצפה להזדמנות לעבוד איתך או עם נער בר המצווה בכתיבה, הרכבה ותפירה של התפילין החדשות שלך.

יש לך אפשרות לשלם בתשלומים 1 או 2. לחץ למטה כדי להזמין את הסופר האישי שלך ולהזמין את התפילין החדש שלך.

תפילין (שיין שיין)

1,800.00$מחיר
    bottom of page