top of page

זה זוג תפילין יפהפה. התסריט הוא "בית יוסף", על שם יוסף קארו, קודיפי המאה השש-עשרה ומקובל צפת. המגילות עוברות הגהה מסופר אחר ונבדקות במחשב. הם מגיעים ב"גזות בתים" כלומר, התאים החיצוניים הם חתיכה אחת של עור עבה שאמור להחזיק מעמד לכל החיים.

תפילין בית יוסף (בית יוסף)

750.00$מחיר
    bottom of page